Bağlama, ülkemizden çok kullanılan bir çalgı aletidir. Anadolu’nun zengin kültürü içerisinde bağlamanın yeri büyüktür. Anadolu’nun eşsiz türkülerine eşlik eden bağlama, eski yıllardan günümüze kadar önemini kaybetmemiştir. Bin yıllar önceden bağlama, kopuz olarak adlandırılıyordu. Bağlama çalmak her yaştan insan grubunun ilgisini çekmektedir. Kökenimizde olduğundan mıdır bilinmez türküler, duymaktan bıkmadığımız ezgilerdir.

 

Bağlamanın Özellikleri Şunlardır:

 

 1. Telli ve tezeneli bir çalgı aletidir.
 2. Bağlama, parmakların tele dokunmasıyla çalınır. Tezene ve mızrap ile de çalınabilir.
 3. Parmakla çalınma tekniğine dövme ve ya şelpe adı verilir.
 4. Bağlamada toplam 7 adet tel bulunur. Alt tarafında 2 çelik, bir sarma bam teli vardır. Ortasında iki çelik tel ve üst kısmında ise bir çelik ve bir sırma bam teli bulunur.
 5. Bağlama 3 ana kısımdan oluşur. Bunlar; tekne, göğüs ve sap kısmıdır.
 6. Bağlama ağaçtan yapılır. En çok dut ağacından yapılmaktadır. Kestane, ceviz ve gürgen gibi ağaçlardan da yapılabilir.
 7. Bağlamada eşiklerin ayarlanması gerekir.
 8. Perde bağlarının sıkı olması gerekir.
 9. Bağlamanın sap kısmının çok kalın şekilde olmaması gerekir.
 10. Burguların kolay çevrilebilir olması gerekir. Burguların yapımının tahtadan olması önem taşır.

 

Bağlama Türleri Şunlardır:

 

 1. Meydan Sazı

 

Bu bağlamaya meydan sazı denmesinin sebebi meydanlarda çalındığı içindir. 12 tane teli vardır. En büyük bağlamadır. Genellikle kalım bam telleri kullanılır.

 

 1. Divan Saz

 

Meydan sazının bir küçüğü de divan sazdır. 9 ya da 7 teli bulunmaktadır. Meydan sazına göre 4 tiz kadar akort edilir.

 1. Çöğür

 

Büyüklüğü olarak divan sazına yakındır. 9 ve ya 6 tellidir. 15 perdesi bulunur. Çöğür ile genellikle nefes ayin ve semai gibi havalar çalınır. Günümüzde çöğürden ziyade daha çok çöğür curası kullanılmaktadır.

 

 1. Bağlama

 

 Bağlama temel sazdır. 6 ve ya 9 tel takılır. Bağlamanın tellerini seslere göre ayarlamaya düzen denir. Bağlama düzenleri 7 şekilde ayarlanabilir; normal düzen, bağlama düzeni, fidayda düzeni, cura düzeni, müstezat düzeni, misket düzeni, abdal düzeni.

 

 1. Bozuk

 

9 tel takılır. Bağlama boylarındadır.

 

 1. Aşık sazı

 

Aşıkların çaldıkları sazlardır. Bağlamaya göre sapı kısadır.

 

 1. Tanbura

 

Bağlamadan daha küçüktür. Bağlamadan 4 ses daha tizdir.